Gebouw Arendschild heeft een prachtige binnentuin. Om in elk jaargetijde van deze mooie binnentuin te kunnen genieten, moet de tuin regelmatig onderhouden worden. De bewoners doen dit gezamenlijk met hovenier Rob van der Steen tijdens een van de tuindagen. De co÷rdinatie van de tuindag is in handen van de Tuincommissie.

De Tuincommissie bestaat uit de volgende leden:
Hetty Jongbloed (AvS 653, 030-2368923)
Robbert Delfos Visser (AvS 663, 030-2322828)

De Tuincommissie organiseert minstens twee à drie keer per jaar een tuindag. Bewoners die het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan het onderhoud en verfraaien
van onze prachtige binnentuin, zijn dan van harte welkom. Maak op een gezellige wijze kennis met medebewoners en kom eens mee tuinieren. De tuindagen in 2015 vinden plaats op 27 juni en 24 oktober.

Natuurlijk wil deze commissie ook graag kennis maken met bewoners die de Tuincommissie willen komen versterken. Geef je daarvoor op bij bovengenoemde personen of bij de Bestuurscommissie. Wil je jezelf opgeven voor de Tuincommissie of heb je andere vragen of suggesties over onze binnentuin, stuur dan een e-mail naar tuincommissie@arendschild.nl

De tafel en stoelen zijn vergaan, deels door slechte kwaliteit, deels door baldadigheid. De tuincommissie is op zoek naar nieuwe meubels die het wat langer uithouden.