Als je gezamenlijk een gebouw bewoont dat uit 94 appartementen bestaat, is het van belang dat je een aantal woonregels in acht houdt om het woongenot van de ander niet te bederven. De Vereniging van Eigenaren ‘Arendschild’ heeft een Huishoudelijk Reglement waar elke bewoner zich aan dient te houden.

De belangrijkste bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement luiden:

  1. Het is niet toegestaan fietsen, huisvuilzakken, bloem- en plantenpotten, grofvuil of andere voorwerpen te plaatsen in de gemeenschappelijke ruimten.
  2. Het uitlaten of los laten lopen van huisdieren in de gemeenschappelijke tuin is niet toegestaan.
  3. In alle gemeenschappelijke ruimtes geldt een algeheel rookverbod.
  4. Het gebruik van hamers en elektrische boorapparaten is slechts toegestaan op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 20.00 uur.
  5. De eigenaar of gebruiker is verplicht regelmatig de deur- en raamkozijnen van het eigen appartement te reinigen ten einde sneller onderhoud dan strikt noodzakelijk tegen te gaan.
  6. Het voortbrengen van muziek en het gebruiken van radio, tv, cd en overige apparatuur is slechts toegestaan voor zover het geen overlast oplevert aan de medebewoners. Ook elke andere vorm van geluidshinder is ten strengste verboden.

Bedenk dat als je een appartement aanschaft, je juridisch niet meer dan het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald appartement verwerft. Wel word je voor een in de akte van splitsing bepaald deel mede-eigenaar van het gehele gebouw. Voor dat deel stem je mee in de algemene ledenvergadering en betaal je mee aan de kosten van de vereniging. Eén van de consequenties daarvan is dat je bijvoorbeeld je binnenmuren van je appartement elke kleur mag geven die je wilt maar dat de kleur en het uiterlijk van de buitenmuren, kozijnen en deuren door de vereniging worden bepaald (huidige kleur verf is: Unicoat RAL 1006).

Het volledige Huishoudelijke Reglement van de vereniging kun je hier downloaden.