De Technische Commissie houdt zich bezig met de technische staat van ons gebouw. In overleg met de bestuurder, VVE Beheer, worden periodiek onderhoudsrapportages van ons gebouw beoordeeld, de offertes voor noodzakelijk onderhoud aangevraagd en de onderhoudswerkzaamheden uitbesteed. Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Vereniging van Eigenaren nemen de leden een besluit over het mandaat aan de technische commissie om bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast is er jaarlijks een reservering voor incidenteel onderhoud.

Ofschoon de Technische Commissie namens de bewoners een besluit neemt over de keuze van leveranciers en aannemers, is de opdrachtgever altijd VVE Beheer. Dus voor alle meldingen van zaken als lekkages, stroomstoringen of kapotte deuren neem je direct contact op met VVE Beheer. Zij nemen je melding direct in behandeling en verstrekken de opdracht aan een reparatiebedrijf. Voor telefoonnummers en adressen van VVE Beheer, klik hier

De Technische Commissie wordt vertegenwoordigd door
Robin Nijssen (AvS 721)