De Vereniging van Eigenaren ‘Arendschild’ kent zowel een Bestuurscommissie als een bestuurder. De leden van de Vereniging van Eigenaren ‘Arendschild’ kiezen jaarlijks uit hun midden de leden van de Bestuurscommissie. Deze Bestuurscommissie behandelt alle zaken die voor de bewoners van belang zijn en onderhoudt namens de bewoners het contact met de bestuurder. Als bestuurder is VVE Beheer in Rijswijk aangewezen. De bestuurder voert in opdracht van de Vereniging van Eigenaren alle werkzaamheden uit die verband houden met het beheer van de vereniging.

De Bestuurscommissie bestaat uit de volgende leden:
Jaco Schoonhoven (AvS 743, 030-2316231)
Ria Driessen (AvS 745, 030-2232587)
Alike van Alphen (AvS 741)

De Bestuurscommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Heb je onderwerpen die je graag onder de aandacht van de Bestuurscommissie wilt brengen, dan kun je op één van bovenstaande telefoonnummers contact opnemen of stuur een e-mail aan de Bestuurscommissie: bestuur@arendschild.nl.