Alle inkomsten en uitgaven van de vereniging worden jaarlijks gecontroleerd door de kascontrole commissie. Een kritische blik op de betrouwbaarheid van de cijfers wordt verstrekt door de volgende leden van de kascontrolecommissie:

Wicher Huisman (06-26050383)
Juditha Melsen(030-2981107)
Robin Nijssen (AvS 721)