VVE Beheer in Rijswijk (de “bestuurder”) voert in opdracht van de Vereniging van Eigenaren alle werkzaamheden uit die verband houden met het beheer van de vereniging. Zo int VVE Beheer de bijdragen van de leden, houdt de boekhouding van de vereniging bij en organiseert de jaarlijkse ledenvergaderingen. VVE Beheer verstrekt aannemers en leveranciers opdrachten en onderhoudt de contacten met de vaste dienstverleners zoals het schoonmaakbedrijf, de hovenier en keuringsdiensten (voor lift, dak etc.). VVE Beheer ontvangt daarvoor een honorarium van de Vereniging van Eigenaren. De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren benoemt de bestuurder en kan deze ook weer ontslaan.

Onze contactpersoon bij VVE Beheer is Maurice Bakker. Hij kan je alle informatie verstrekken over de Vereniging van Eigenaren, servicekosten, technische problemen en storingen.

Belangrijk: bel nooit op eigen houtje een reparatiebedrijf maar bel VVE Beheer. Hiermee wordt voorkomen dat voor een en dezelfde reparatie meerdere bedrijven worden ingeschakeld. Bel voor technische problemen en storingen ook niet met de technische commissie maar meldt het probleem of storing direct bij VVE Beheer.

Voor dringende zaken (bijvoorbeeld lekkages) is VVE Beheer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer 070-3993142.

Het adres van VVE Beheer luidt:
VVE Beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD Rijswijk

of stuur een e-mail naar vve@vve-beheer.nl

Je periodieke bijdrage aan de vereniging maak je over op bankrekeningnummer NL44RABO0166256196 ten name van VVE Beheer te Rijswijk onder vermelding van je adres. Let op, je krijgt geen acceptgirokaart of iets dergelijks thuis gestuurd. Slechts één keer per jaar krijg je een overzicht van de nog uitstaande bedragen. Voor betalingsachterstanden schakelt VVE Beheer een incassobureau in.